Uzaktan Öğretim


Uzaktan öğretim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı mekanlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri yardımıyla etkileşimde bulundukları, öğretme-öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir öğrenim şeklidir.

Günümüzde eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte eğitim sistemi değişime  uğramaktadır. İnternetin yaygın olarak kullanıldığı uzaktan eğitim, her geçen gün daha çağdaş  değişimlere uğramakta ve bununla birlikte yaşam boyu eğitim felsefesinin yayılmasına  yardımcı olmaktadır. Uzaktan eğitim sayesinde hızla büyüyen ve gelişen BİT (Bilgi ve  İletişim Teknolojileri) ile beraber yer ve zaman sınırı ortadan kalkmaktadır. Böylece globalleşen dünya içerisinde her geçen gün uzaktan öğretime olan ihtiyaç daha da artmaktadır.

Neden Uzaktan Öğretim?

- Zaman ve mekan kısıtlamasını ordan kaldırması
- Öğrenim maliyetini önemli ölçüde azaltması
- Ulaşım için zaman kaybının söz konusu olmaması
- Bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda ulaşılabilmesi
- Öğrenim sırasında bir işte çalışmanın sorun yaratmaması
- Toplumun her kesimine hitap etmesi
- Yaşam boyu öğrenme desteği vermesi

Uzaktan Öğretimin Dezavantajları

- Öğrencinin etkileşimin yetersiz kaldığı yerde vücut hareketleri, ses tonu gibi anlatımı doğrudan etkileyecek yardımcı unsurlardan yararlanamaması,
- Uzun süreli bilgisayar kullanımı sonucunda yaşanan sağlık sorunları,
- Öğretmen ve eğitilenlerin web tabanlı eğitim araçlarının kullanımı konusundaki eksik eğitim,
- Öğrencilerin internet üzerinden eğitimin getireceği avantajlardan yeterince faydalanamaması,
- Kırsal bölgelerden internete girebilmenin hala bir sorun olması,
- Kişisel anlamda öğrenme motivasyonuna sahip olmayan kişiler için uygun olmaması,

 Bu sayfa Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 26.11.2015 12:33:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM