Vizyon - Misyon

 

Stratejik Hedef

Kısa vadede ulusal düzeyde, uzun vadede ise uluslararası düzeyde uzaktan eğitim veren kurumlar arasında ön sırada yer alarak dünya genelinde eğitim hizmetleri sunan eğitim merkezi olmaktır. 

Vizyonumuz

Yaşam boyu eğitim kapsamında öğretim elemanlarımızın sahip olduğu yüksek bilgi birikimini uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak topluma ulaştırmak,  Uzaktan eğitim yoluyla sunulan hizmetlerde uluslar arası düzeyde kaliteyi yakalamaktır. Disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen ortam oluşturarak  bunu bir kültür haline getirmektir. 

Misyonumuz

MÜ öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve alt yapı desteği sunarak eğitimin kalitesini arttırmak ve Marmara Üniversitesinde ihtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim sistemiyle sağlayarak başarılı bir şekilde üniversite içi eğitimleri yürütmektir.

Temel Değerlerimiz

  • Şeffaflık
  • Bilimsellik
  • Yenilikçilik
  • Etik Değerlere bağlılık
  • Sürekli gelişme
  • İşbirliği

Bu sayfa Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 26.11.2015 12:29:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM