Genel Bilgiler

Uzaktan eğitim programı öğrenciyle eğitsel kaynaklar arasında bağlantı kurarak eğitimi gerçekleştiren bir sistemdir. Uzaktan eğitim programlarının herhangi bir eğitim kurumuna kayıtlı bulunmayan kimselere de eğitim imkanı sağlıyor olması bizlere, son dönemde öğrenciye tanınan eğitim imkanlarının artmakta olduğunu göstermektedir Uzaktan eğitim programının bir başka yönü de mevcut kaynaklardan yeterince faydalanıyor olması ve gelişen teknolojiyi de yakından takip etmek zorunda olmasıdır. Uzaktan eğitim temelde ikiye ayrılmaktadır:

  • Senkron: Öğrenci ve eğitmenin sanal ortamda eş zamanlı olarak bir araya geldiği, mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilen eğitimdir. Senkron eğitimlerimiz LMS sistemi üzerinden ders programında belirtilen zaman diliminde akademisyen ve öğrencilerin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir.
  • A-Senkron: Öğrenmenin zaman ve mekan kısıtları dışında gerçekleşmesidir. Böylece bireyler kendi hızlarında öğrenme imkanı bulmakta ve içsel motivasyonlarını geliştirebilmektedir. A-Senkron derslerimiz ortak dersler olup, diğer tüm a-senkton materyaller öğretim tasarımı ilkeleri esas alınarak, uzman ekibimiz tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sayfa Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 16.03.2020 14:03:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM