Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür'ün Mesajı

 

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU

Müdür

 

Sevgili öğrenciler ve saygıdeğer paydaşlar, bildiğiniz gibi eğitim hayat boyu devam etmektedir. Gelişen teknoloji ve bilim öğrenme imkânlarını kolaylaştırmaktadır. Bilgi çağında dinamik, yenilikçi, üretken, çağdaş ve kaliteli öğretimin önemi giderek artmaktadır. Buna paralel olarak eğitim öğretim yöntemleri de gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bunlardan biri zaman ve mekândan bağımsız olarak yürütülen uzaktan öğretimdir. Bunun klasik yöntemlerden farkı her yaştaki bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir.

Köklü geçmiş, güçlü gelecek ilkesiyle hareket eden Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğu tarihten itibaren öğrencilerine ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim fırsatını başarıyla sunmaktadır. Yapılan eğitim-öğretim faaliyetleriyle elde edilmek istenen kazanımları şöyle sıralamak mümkündür:

 

  • - İnsani değerlere sahip olmak,
  • - Bilim ve teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanarak kullanma becerisine sahip olmak,
  • - Toplumun gereksinimlerini karşılamaya yönelik insanlar yetiştirerek ülke ekonomisi ve bilime katkı sağlamak,
  • - Çözüm üretme kabiliyeti kazanmak,
  • - Bilgi ve kültürel birikimini sürekli artıran, paylaşan, uygulayan, sorgulayan, ortak akla değer veren, öngörü sahibi bireyler yetiştirmek,

Amacımız, uzaktan eğitim merkezinde açılmış programları geliştirmek, paydaşlarımızın da eğitim isteklerini göz önünde tutarak yeni programlar açmaktır. Deneyimlerimizi başta öğrencilerimiz olmak üzere diğer kurumlarla paylaşarak geniş kitlelere ulaşmayı arzu ediyoruz. Ayrıca merkezimiz bilimsel toplantılar, danışmanlık, planlama, bilimsel çalışma ve yayınlar yapmayı hedeflemektedir. Uzaktan Eğitim Fakültesi ve Yüksekokulu kurmak amaçlarımız arasındadır.

Dinamik ve yenilikçi kadromuzla tüm öğrencilerimizi hayat boyu ihtiyaç duydukları konularda eğitim imkânı sunmak üzere Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine davet ediyoruz.

 

Bu sayfa Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 26.11.2015 12:32:13 tarihinde güncellenmiştir.